+380681429200

uk
  • Ваш кошик порожній!

Терміни та умови

Договір оферти

Преамбула
    1.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини інтернет-магазину і Покупця.
    1.2. Інтернет-магазин  зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті.
    1.3. Адреса чинної редакції Договору в мережі інтернет: https://sonco.com.ua/uk
    1.4. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.
Статус інтернет-магазину 
2.1. Інтернет-магазин є власністю TM ОМТ і призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу інтернет.
    2.2. Угода інтернет-магазину, регулюється Договором купівлі-продажу на умовах публічної оферти, розміщеним за адресою https://sonco.com.ua/uk
    2.3. Зробивши акцепт оферти (тобто оплату оформленого в інтернет-магазині замовлення), Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу.
    2.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.
Статус Покупця
3.1. Покупцем є громадянин (ка), який оформив(ла) замовлення в інтернет-магазині на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).
    3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації.
    3.3. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином і Покупцем.
    3.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

Доступ до інформації про Покупця   
4.1. Інформація, надана Покупцем є конфіденційною.
 4.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення і т.д.) і у випадках, зазначених у цих Умовах.  
Порядок укладення договору купівлі-продажу
 5.1. При оформленні замовлення в інтернет-магазині, Покупець зобов'язаний надати про себе правдиву інформацію.
    5.2. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і здійсненням акцепту публічної оферти інтернет-магазину (тобто оплати Покупцем оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу).
    5.3. Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця.
    5.4. Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови вказуються в Договорі купівлі-продажу (публічній оферті інтернет-магазину).
Зобов'язання сторін по виконанню договору
    6.1. Після акцепту (тобто після оплати Покупцем замовлення), інтернет-магазин і Покупець приймають на себе зобов'язання і отримують права, викладені в Договорі купівлі-продажу, розміщеному на ресурсі інтернет-магазину https://eurovkus.com.ua